Home Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja portala filmofilija.com

Pristupom portalu filmofilija.com potvrđujete da pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja portala filmofilija.com te njegove pravne učinke. Portal filmofilija.com može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete korištenja portala filmofilija.com bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene uvjete korištenja objaviti na ovom mjestu. Ukoliko ne pristajete na primjenu općih uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa portalu filmofilija.com.

Pristup portalu filmofilija.com i podacima sadržanim na istom podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li s daljnjim korištenjem, smatrat će se da ste pristali na predmetne uvjete korištenja.

Portalu filmofilija.com se pristupa putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju portal filmofilija.com direktno ne kontrolira te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija.

Svi sadržaji objavljeni na portalu filmofilija.com vlasništvo su portala i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez prethodnog pismenog pristanka portala filmofilija.com.

Ako korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome nas je dužan izvijestiti koristeći e-mail adresu info@filmofilija.com

Informacije koje su objavljene na portalu filmofilija.com smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, ne jamčimo za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na portalu filmofilija.com.

Portal filmofilija.com neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe portala filmofilija.com ili bilo koje od informacija dostupnih na njoj.

Molimo vas da primite na znanje da možemo u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke, dodatne informacije, vrijednosti ocjenjivanja te ostale uređivačke slobode pohranjene na portalu filmofilija.com.

Linkovi na portalu filmofilija.com su samo za vašu informaciju, a portal filmofilija.com ne snosi nikakovu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Potpuni sadržaj portala filmofilija.com zaštićen je autorskim pravom koje pripada portalu filmofilija.com ili je ustupljeno portalu filmofilija.com, a u vlasništvu je trećih osoba. Portal filmofilija.com također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

Portal filmofilija.com sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo portala filmofilija.com ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez prethodnog pisanog odobrenja. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala portala i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Prilikom posjete portalu filmofilija.com vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih portal filmofilija.com ustupati trećim osobama, osim uz vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar portala filmofilija.com i u određeno vrijeme, portal će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese i drugih podataka vezanih uz prirodu usluge koju traži ili koristi korisnik. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata, potpunog korisničkog korištenja sučelja i evidencije korisnika ovog portala te u svrhu statističke obrade posjećenosti portala te realizacije narudžbe ili usluge koju traži korisnik te iste portal filmofilija.com neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe, osim pod uvjetima određenim važečim zakonima. Portal filmofilija.com povremeno svojim korisnicima šalje obavijesti o novostima, uslugama ili proizvodima koji mogu sadržavati oglase od strane trećih osoba, no svaki korisnik nakon registracije može u svoj korisničkom profilu isključiti tu mogućnost.

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, portal filmofilija.com koristi programsku podršku koja prati posjete i pruža zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik portala filmofilija.com treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju portal filmofilija.com neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja portala filmofilija.com je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja portala filmofilija.com ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Distribucija podataka i materijala objavljenih na portalu filmofilija.com može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a portal filmofilija.com ne odgovara za pristup portala sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.

Portal filmofilija.com